Disclaimer

De website en alle onderdelen ervan zijn eigendom van SQLTutorial.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeeltes ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SQLTutorial.nl.

De op deze website getoonde informatie wordt door SQLTutorial.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Hoewel SQLTutorial.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is SQLTutorial.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via Internet verzonden worden.