WHERE

Door middel van de WHERE clausule is het mogelijk om de resultset uit bijvoorbeeld te laten voldoen aan bepaalde condities. De WHERE clausule bestaat uit één of meerdere condities.

WHERE kan worden toegepast op SELECT queries, maar kan ook worden gebruikt bij onder andere UPDATE en DELETE queries.

SELECT kolomnaam FROM Tabelnaam WHERE conditie.

Vrijwel elke conditie in de WHERE begint met de kolomnaam, vervolgens een operator (moet gelijk zijn/ niet gelijk zijn enz.) en tenslotte de waarde waar de kolomwaarde aan moet voldoen.

SELECT kolomnaam FROM Tabelnaam WHERE kolomnaam = 200

WHERE in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Persoon.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

Als we alle personen uit Amsterdam willen selecteren kunnen we de volgende query uitvoeren.

SELECT * FROM Persoon WHERE woonplaats = 'Amsterdam'
id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

Door het veranderen van de operator is het mogelijk om alle personen die niet woonachtig zijn in Amsterdam op te vragen

SELECT * FROM persoon WHERE Woonplaats <> 'Amsterdam'
id, voornaam, achternaam, woonplaats
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'