Operators

In de WHERE clausule is het mogelijk om operators te gebruiken voor het opbouwen van bepaalde condities. De volgende operators worden door SQL ondersteund.

=
De waarde in de kolom moet gelijk zijn aan de waarde die wordt meegegeven.
<>
De waarde in de kolom is niet gelijk aan de meegegeven waarde.
>
De kolomwaarde is groter dan de meegegeven waarde.
<
De kolomwaarde is kleiner dan de meegegeven waarde.
>=
De kolomwaarde is groter dan, of gelijk aan de meegegeven waarde.
<=
kolomwaarde is kleiner dan, of gelijk aan de meegegeven waarde.
BETWEEN
De kolomwaarde valt binnen een opgegeven reeks.
LIKE
Een deel van de kolomwaarde voldoet aan de meegegeven waarde.
IN
De kolomwaarde komt overeen met één van de waardes die zich binnen het IN statement bevind.