IS NULL en IS NOT NULL

Met de IS NULL opereator is het mogelijk om records op te halen waarvan de kolomwaarde een NULL waarde heeft.

SELECT * FROM Tabelnaam WHERE kolomnaam IS NULL

De IS NOT NULL operator doet juist het tegenovergestelde. Hiermee worden alle records opgehaald waarvan de kolomwaarde geen NULL waarde heeft.

SELECT * FROM Tabelnaam WHERE kolomnaam IS NOT NULL

IS NULL en IS NOT NULL in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Verjaardag.

id, voornaam, achternaam, datum
1, 'Henk', 'Janssen', NULL
2, 'Petra', 'de klomp', '25-09-1964'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', '14-12-1986',
4, 'Mieke', 'Sterk', '31-01-2000'

We willen alle mensen tonen waarvan er nog geen verjaardag bekend is. Het veld datum is voor die mensen NULL.

SELECT * FROM Verjaardag WHERE datum IS NULL
Resultaat
1, 'Henk', 'Janssen', NULL

Nu vragen we de mensen op, waarvan de verjaardag wel bekend is.

SELECT * FROM Verjaardag WHERE datum IS NOT NULL
id, voornaam, achternaam, datum
2, 'Petra', 'de klomp', '25-09-1964'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', '14-12-1986',
4, 'Mieke', 'Sterk', '31-01-2000'