IN

Met de IN operator is het mogelijk om een lijst van mogelijke waardes op te geven. De kolomwaarde moet dan aan één van deze waardes voldoen. De IN operator kan alleen in de WHERE gebruikt worden.

SELECT kolomnaam FROM Tabelnaam WHERE kolomnaam IN(waarde1, waarde2)

IN in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Persoon.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

We willen alle personen met de achternaam Janssen of Sterk uit onze tabel ophalen.

SELECT * FROM Persoon WHERE achternaam IN('Janssen', 'Sterk');
id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'