BETWEEN

Met de BETWEEN operator is het mogelijk om een bereik van twee waardes op te geven waarin de kolomwaarde moet vallen. De BETWEEN moet in de WHERE clausule worden gebruikt.

SELECT kolomnaam
FROM Tabelnaam
WHERE kolomnaam BETWEEN waarde1 AND waarde2

BETWEEN in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Persoon.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

Met de volgende query zullen we alle personen met een ID tusssen de 2 en de 4 selecteren.

SELECT * FROM Persoon WHERE id BETWEEN 2 AND 4
Resultaat
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'