SELECT

Met het SELECT statement is het mogelijk om records uit de database op te vragen. Een SELECT query ziet er als volgt uit.

SELECT * FROM Tabelnaam

De * geeft aan dat alle kolommen opgehaald moeten worden. Het ophalen van alle kolommen is erg handig, maar het kan leiden tot performance problemen bij grote tabellen. Als bekend is welke kolommen gebruikt worden nadat de query is uitgevoerd, dan is het handiger om deze specifieker te selecteren.

Naast het ophalen van alle kolommen is het ook mogelijk om specifieke kolommen te selecteren.

SELECT kolomnaam FROM Tabelnaam
SELECT kolomnaam1, kolomnaam2 FROM Tabelnaam

SELECT in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Persoon.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

Als we alle kolommen willen ophalen dan kunnen we simpelweg de volgende query uitvoeren.

SELECT * FROM Persoon
id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

Als we alleen de voor, - en achternaam willen opvragen, dan kunnen we de * in de SELECT veranderen naar voornaam, achternaam

SELECT voornaam, achternaam FROM Persoon
voornaam, achternaam
'Henk', 'Janssen'
'Petra', 'de klomp'
'Sjoerd', 'Vermeulen'
'Mieke', 'Sterk'