SELECT DISTINCT

Bij het uitvoeren van een SELECT query worden de waarden van alle geselecteerde kolommen teruggeven. Het kan dus gebeuren dat bepaalde kolommen dubbele gegevens bevatten. Indien deze gegevens niet gewenst zijn kan er gekozen worden voor een SELECT DISTINCT query. Deze query zal alleen verschillende waarden teruggeven.

SELECT DISTINCT kolomnaam FROM Tabelnaam

SELECT DISTINCT in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Persoon.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

We willen alle unieke woonplaatsen ophalen door middel van SELECT DISTINCT. Hiervoor kunnen we de volgende query gebruiken.

SELECT DISTINCT woonplaats FROM Persoon
Resultaat
'Utrecht'
'Amsterdam'
'Maastricht'

Stel dat we nu willen weten hoeveel unieke woonplaatsen er in onze database staan dan kunnen we gebruik maken van SELECT DISTINCT in combinatie met de COUNT functie. De volgende query zal 3 als resultaat geven.

SELECT COUNT(DISTINCT woonplaats) FROM Persoon