AS

Soms is het nodig om kolommen of tabellen tijdelijk een andere naam te geven. Deze tijdelijk naam wordt een alias genoemd. SQL heeft hiervoor de AS operator. De AS operator ziet er volgt uit.

SELECT kolomnaam AS kolom_alias FROM Tabelnaam AS tabel_alias

Het is niet verplicht om voor zowel de kolom als de tabelnaam een alias te gebruiken.

AS in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Persoon.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

We willen de voornaam en de achternaam selecteren, alleen willen we roepnaam als alias voor de voornaam gebruiken.

SELECT voornaam AS roepnaam, achternaam FROM Persoon
id, voornaam, achternaam
1, 'Henk', 'Janssen'
2, 'Petra', 'de klomp'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen'
4, 'Mieke', 'Sterk'