Create table

Gegevens worden in de database ondergebracht in tabellen. Elke tabel heeft een unieke naam (identifier). Elke tabel is opgebouwd uit één of meerdere kolommen.

Voor het maken van een database tabel wordt het CREATE TABLE-statement gebruikt.

CREATE TABLE tabelnaam
	(
		kolomnaam1 datatype,
		kolomnaam2 datatype
	)

In het volgende voorbeeld wordt een tabel aangemaakt met daarin persoonsgegevens. In de tabel persoon wordt een uniek id-nummer, de voor, - en achternaam, woonplaats en het geslacht van de persoon opgeslagen.

CREATE TABLE persoon
	(
		id int,
		voornaam varchar(255),
		achternaam varchar(255),
		woonplaats varchar(255),
		geslacht varchar(1)
	)

Datatypes

Er zijn verschillende soorten datatypes. Een datatype representeert het soort data wat erin mag komen. Zo is er bijvoorbeeld een int, float, varchar. In het voorbeeld hierboven zijn er twee verschillende types gebruikt: int en varchar.

De int voor het id is bedoeld om een nummerieke waarde op te slaan. De varchar kan worden gebruikt voor elke variabele tekst.

Naast het datatype staat tussen de haakjes een getal, dit getal geeft de grootte van het veld aan.