Alter

Met het ALTER statement kunnen in bestaande tabellen kolommen worden toegevoegd, aangepast of verwijderd.

ADD | Toevoegen

ALTER TABLE tabelnaam ADD kolomnaam datatype

ALTER | Aanpassen

ALTER TABLE tabelnaam ALTER COLUMN kolomnaam datatype

DROP | Verwijderen

ALTER TABLE tabelnaam DROP COLUMN colomnaam

Voorbeelden

In onderstaand voorbeeld zal aan de tabel "Orders" de kolom "status" met als datatype varchar(20) worden toegevoegd.

ALTER TABLE Orders ADD status varchar(20)

In onderstaand voorbeeld van de tabel "Orders" zal de kolom "status" worden aangepast. Het datatype varchar(20) zal worden aangepast naar het datatype int.

ALTER TABLE Orders ALTER COLUMN status int

In onderstaand voorbeeld zal de kolom status uit de orders tabel verwijderd worden.

ALTER TABLE Orders DROP COLUMN status