Primary key

De primary key, ofwel primaire sleutel, identificeert ieder record in een tabel. De primary key zorgt ervoor dat ieder veld dat ingevoerd wordt niet leeg mag zijn en dat het een unieke waarde heeft. Per tabel kan er maximaal één primary key gedefinieerd worden.

CREATE TABLE tabelnaam
  (
    kolomnaam1 datatype,
    kolomnaam2 datatype,
    CONSTRAINT Constraintnaam PRIMARY KEY (kolomnaam)
  )

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld wordt een tabel aangemaakt, waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. In deze tabel wordt van de persoon een uniek id-nummer opgeslagen, zijn voor- en achternaam, woonplaats en het geslacht. Het id-nummer is in dit geval de primary key, omdat ieder veld hiermee geidentificeerd kan worden.

CREATE TABLE persoon
  (
    id int,
    Voornaam varchar(255) NOT NULL,
    Achternaam varchar(255) NOT NULL,
    Woonplaats varchar(255),
    Geslacht varchar(1),
    CONSTRAINT PK_persoon PRIMARY KEY (id)
  )