Foreign key

De foreign key, oftewel verwijzende sleutel, verwijst naar data in een andere tabel. Met de foreign key kunnen relaties worden gelegd tussen verschillende tabellen. De syntax voor het aanmaken van een foreign key, ziet er als volgt uit:

CREATE TABLE tabelnaam
  (
    kolomnaam1 datatype,
    kolomnaam2 datatype,
    CONSTRAINT Constraintnaam FOREIGN KEY (kolomnaam)
    REFERENCES tabelnaam(kolomnaam)
  )

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld wordt de tabel orders gemaakt, in deze tabel wordt het id-nummer opgeslagen, de datum van inboeken en een verwijzing naar het persoonsnummer van tabel Persoon. De kolom persoonNr zal verwijzen naar het het kolom id in de tabel Persoon.

CREATE TABLE Orders
  (
    orderNr int,
    persoonNr int,
    orderDatum datetime,
    CONSTRAINT PK_persoon PRIMARY KEY (id)
    CONSTRAINT FK_Order_personen FOREIGN KEY (persoonNr)
    REFERENCES Persoon(id)
  )