IN

De in-operator wordt gebruikt in een where clausule. De in-operator maakt het mogelijk om een lijst met waarde op te geven waaraan de where clausule moet voldoen. De syntax van een where clausule waarin de in-operator gebruikt wordt ziet er als volgd uit:

SELECT kolomnaam
FROM tabelnaam
WHERE kolomnaam IN (waarde1, waarde 2)

Voorbeeld

De "Persoon" tabel ziet er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht
1 Henk Janssen 08-2-1982 M
2 Petra de klomp 18-12-1986 V
3 Sjoerd Vermeulen 23-6-1981 M
4 Mieke Sterk 1-2-1990 V

In onderstaande query worden alle gegevens uit de persoon tabel opgehaald waarbij de achternaam gelijk is aan: Janssen en Sterk.

SELECT *
FROM persoon
WHERE Achternaam in ('Janssen', 'Sterk');

id Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht
1 Henk Janssen 08-2-1982 M
4 Mieke Sterk 1-2-1990 V