BETWEEN

De between operator wordt gebruikt in een where clausule. Met de between operator is het mogelijk gegvens op te vragen die tussen een range vallen van twee opgegevens waardes.

SELECT kolomnaam
FROM tabelnaam
WHERE kolomnaam BETWEEN waarde1 AND waarde2

Voorbeeld

De "Persoon" tabel ziet er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht
1 Henk Janssen 08-2-1982 M
2 Petra de klomp 18-12-1986 V
3 Sjoerd Vermeulen 23-6-1981 M
4 Mieke Sterk 1-2-1990 V

In onderstaande query zullen uit de persoon tabel alle gegevens worden opgehaald waarbij het id nummer tussen de 2 en de 4 is.

SELECT *
FROM persoon
WHERE id BETWEEN 2 AND 4

id Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht
2 Petra de klomp 18-12-1986 V
3 Sjoerd Vermeulen 23-6-1981 M
4 Mieke Sterk 1-2-1990 V

Het is met between ook mogelijk om gegevens op te halen die tussen twee datum waardes vallen. In het voorbeeld hieronder zullen uit de persoon tabel alle gegevens worden opgehaald die tussen de waardes '24-6-1981' en '1-1-1987' vallen.
SELECT *
FROM persoon
WHERE Geboortedatum BETWEEN '24-6-1981' AND '1-1-1987'

id Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht
1 Henk Janssen 08-2-1982 M
2 Petra de klomp 18-12-1986 V