Update

Het bijwerken van bestaande gegevens wordt gedaan met het UPDATE statement. De syntax hiervan ziet er als volgt uit:

UPDATE tabelnaam
SET kolomnaam1=waarde1, kolom2=waarde2
WHERE kolomnaam=waarde

Achter SET wordt eerst de kolomnaam vermeld die van een nieuwe waarde moet worden voorzien, achter het = -teken wordt de nieuwe waarde aangegeven. Er kunnen meerdere kolomen worden aangepast door ze te scheiden met het een comma (,).

Achter WHERE kan een kriteria worden aangegeven waarmee wordt bepaald welke rijen geupdate moeten worden. Let erop dat in deze where gebruik maakt van unieke gegevens, bij voorkeur primairy key, aangezien het voor kan komen dat er teveel gegevens worden geupdate.

Voorbeeld

De "Persoon" tabel zie er als volgt uit:
id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
1 Henk Janssen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V
3 Sjoerd Vermeulen Amsterdam M
4 Mieke Sterk Amsterdam V

De achternaam van Henk Janssen is verkeerd geschreven en moet met ��n s zijn. We maken hierbij gebruik van het unieke, primaire sleutel, ID. De query ziet er als volgt uit:

UPDATE Persoon
SET Achternaam = Jansen
WHERE id = 1

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
1 Henk Jansen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V
3 Sjoerd Vermeulen Amsterdam M
4 Mieke Sterk Amsterdam V

Het is mogelijk om meerdere kolomen te updaten en meerdere waardes in de WHERE te zetten. Hieronder een query waarbij alle personen met voornaam Sjoerd en achternaam Vermeulen veranderd worden in Voornaam: Mathilde en geslacht: V.

UPDATE Persoon
SET Voornaam = Mathilde, Geslacht = V
WHERE Voornaam = Sjoer, Achternaam = Vermeulen

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
1 Henk Jansen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V
3 Mathilde Vermeulen Amsterdam V
4 Mieke Sterk Amsterdam V