Order by

Met ORDER BY kunnen gegeven van een bepaalde kolom gesorteerd worden. Standaard wordt het resultaat van de eerste kolom oplopend gesorteerd. Er zijn twee manieren waarop gesorteerd kan worden:

Operator Betekenis Beschrijving
ASC ascending Gegevens aflopend sorteren
DESC descending Gegevens oplopend sorteren

De syntax voor het sorteren ziet er als volgt uit:

SELECT kolomnaam
FROM tabelnaam
ORDER BY kolomnaam ASC|DESC

Voorbeeld

De "Persoon" tabel zie er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
1 Henk Janssen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V
3 Sjoerd Vermeulen Amsterdam M
4 Mieke Sterk Amsterdam V

Oplopend | ASC

We willen de gegevens van de persoon tabel oplopend op achternaam sorteren.

SELECT *
FROM persoon
ORDER BY Achternaam ASC

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
2 Petra de klomp Nijmegen V
1 Henk Janssen Amsterdam M
4 Mieke Sterk Amsterdam V
3 Sjoerd Vermeulen Amsterdam M

Aflopend | DESC

De gegevens aflopend gesorteerd op achternaam.

SELECT *
FROM persoon
ORDER BY Achternaam DESC

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
3 Sjoerd Vermeulen Amsterdam M
4 Mieke Sterk Amsterdam V
1 Henk Janssen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V

Het is mogelijk om op meerdere kolommen te sorteren. In onderstaand voorbeeld wordt eerst oplopend gesorteerd op woonplaats en vervolgens op achternaam.

SELECT *
FROM persoon
ORDER BY woonplaats ASC, achternaam ASC

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
1 Henk Janssen Amsterdam M
4 Mieke Sterk Amsterdam V
3 Sjoerd Vermeulen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V

De sorteervolgorde hoeft niet voor beide kolomen gelijk te zijn. In onderstaand voorbeeld wordt oplopend gesorteerd op woonplaats en aflopend op achternaam.

SELECT *
FROM persoon
ORDER BY woonplaats ASC,
achternaam DESC

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
3 Sjoerd Vermeulen Amsterdam M
4 Mieke Sterk Amsterdam V
1 Henk Janssen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V