Delete

Het delete statement wordt gebruikt om rijen uit een tabel te verwijderen.

DELETE tabelnaam
WHERE kolomnaam=waarde

Achter DELETE wordt aangegeven in welke tabel gegevens verwijdert moeten worden
Dit wordt gevolgd door een WHERE clausule waarmee aangegeven wordt welke gegevens verwijded moeten worden.

Voorbeeld

De "Persoon" tabel zie er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
1 Henk Janssen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V
3 Sjoerd Vermeulen Amsterdam M
4 Mieke Sterk Amsterdam V

In dit voorbeeld zal de persoon met ID nummer 3 verwijderd worden uit de personen tabel.

DELETE Persoon
WHERE id = 3

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
1 Henk Janssen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V
4 Mieke Sterk Amsterdam V

Het is mogelijk om op basis van meerdere criteria gegevens te verwijderen. In onderstaande query zullen alle personen uit Amsterdam en met geslacht M verwijderd worden.

DELETE Persoon
WHERE Woonplaats = Amsterdam, Geslacht = M

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
2 Petra de klomp Nijmegen V
4 Mieke Sterk Amsterdam V

De WHERE clausule is niet verplicht, maar als deze niet wordt toegevoegd zullen alle gegevens verwijderd worden, zie onderstaand voorbeeld.

DELETE Persoon
id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
         

Een tip is om DELETE eerst te vervangen door SELECT * FROM als dit bij het testen de juiste resultaten geeft kan DELETE worden toegepast.