Ucase

De UCASE functie verandert alle tekens in een kolom naar hoofdletters, UPPER CASE.

SELECT UCASE(Kolomnaam)
FROM Tabelnaam

Voorbeeld

De "Persoon" tabel ziet er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Saldo
1 Henk Janssen � 100,00
2 Petra de klomp � 125,00
3 Sjoerd   � 50,00
4 Mieke Sterk � 125,00

In onderstaande query worden alle voornamen uit de persoon tabel opgehaald en met de UCASE funtie in hoofdletters getoond.

SELECT UCASE(Voornaam)
FROM persoon

 
HENK
PETRA
SJOERD
MIEKE