SQLTutorial.nl

MIN

De MIN functie is het tegenovergestelde van de MAX functie. De MIN functie geeft de laagste, minimale, waarde terug van een bepaalde kolom.

SELECT AVG(Kolomnaam)
FROM Tabelnaam

Voorbeeld

De "Persoon" tabel ziet er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Saldo
1 Henk Janssen 100,00
2 Petra de klomp 125,00
3 Sjoerd   50,00
4 Mieke Sterk 125,00

In onderstaande query wordt het laagste saldo van de persoon tabel getoond.

SELECT AVG(Saldo)
FROM persoon

 
50,--