Mid

Met de MID functie is het mogelijke op bepaalde karaters van een kolomwaarde weer te geven.

SELECT MID(Kolomnaam,Start waarde,lengte)
FROM Tabelnaam

Voorbeeld

De "Persoon" tabel ziet er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Saldo
1 Henk Janssen � 100,00
2 Petra de klomp � 125,00
3 Sjoerd   � 50,00
4 Mieke Sterk � 125,00

In onderstaande query wordt van iedere voornaam enkel 3 karakters weergegeven. In deze query zal hij beginnen vanaf het 2e karater en dan de 3 hierop volgende karakters.

SELECT AVG(Saldo)
FROM persoon

 
enk
etr
joe
iek