Max

De MAX functie geeft de hoogste, maximale, waarde van een kolom terug.

SELECT MAX(Kolomnaam)
FROM Tabelnaam

Voorbeeld

De "Persoon" tabel ziet er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Saldo
1 Henk Janssen � 100,00
2 Petra de klomp � 125,00
3 Sjoerd   � 50,00
4 Mieke Sterk � 125,00

In onderstaande query wordt het hoogste saldo van de persoon tabel getoond.

SELECT MAX(Saldo)
FROM persoon

 
� 125,--