Last

De LAST functie is het tegenovergestelde van de FIRST functie en geeft enkel de laatste waarde van een gegeven kolom terug.

SELECT FIRST(Voornaam)
FROM Tabelnaam

Voorbeeld

De "Persoon" tabel ziet er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Saldo
1 Henk Janssen � 100,00
2 Petra de klomp � 125,00
3 Sjoerd   � 50,00
4 Mieke Sterk � 125,00

In onderstaande query word de laatste voornaam in de persoon tabel getoond.

SELECT LAST(Voornaam)
FROM persoon

 
Mieke