Count

Met count is het mogelijke om gegevens in bepaalde kolomen te tellen. De syntax:

SELECT COUNT(Kolomnaam)
FROM Tabelnaam

Voorbeeld

De "Persoon" tabel ziet er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht
1 Henk Janssen Amsterdam M
2 Petra de klomp Nijmegen V
3 Sjoerd   Amsterdam M
4 Mieke Sterk Amsterdam V

In onderstaande query zullen het aantal personen worden geteld.

SELECT count(*)
FROM persoon

 
4


Indien we alleen op achternaam gaan tellen, zal het resultaat 3 zijn. Dit komt doordat de voor de persoon Sjoerd geen achternaam is ingesteld en dus de waarde NULL bevat.

SELECT count(achternaam)
FROM persoon

 
3


Het is op deze manier ook mogelijk om te bekijken hoeveel personen er van het mannenlijke- of het vrouwelijkegeslacht voorkomen in de persoon tabel.
In onderstaande query wordt er gevraagd naar het geslacht en het aantal ervan. Tevens wordt in deze query gebruikt gemaakt van group by, hiermee worden alle gegevens van de kolom "geslacht" gegroepeerd.

SELECT geslacht, count(*)
FROM persoon

   
M 2
V 2