Avg

Met de AVG functie is die het gemiddelde van een kolom terug geeft.

SELECT AVG(Kolomnaam)
FROM Tabelnaam

Voorbeeld

De "Persoon" tabel ziet er als volgt uit:

id Voornaam Achternaam Saldo
1 Henk Janssen � 100,00
2 Petra de klomp � 125,00
3 Sjoerd   � 50,00
4 Mieke Sterk � 125,00

In onderstaande query is te zien hoe bekeken kan worden wat het gemiddelde saldo is.

SELECT AVG(Saldo)
FROM persoon

 
� 100,--