Create table

In een database wordt de informatie opgeslagen in zogeheten tabel. Iedere tabel in de database heeft een unieke tabelnaam. Een tabel is opgebouwd uit kolommen. De syntax voor het maken van een tabel ziet er als volgt uit:

CREATE TABLE tabelnaam
(
{tab}kolomnaam1 datatype,
{tab}kolomnaam2 datatype
)

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld wordt een tabel aangemaakt, waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. In deze de wordt van de persoon een uniek id-nummer opgeslagen, zijn voor- en achternaam, woonplaats en het geslacht.

CREATE TABLE persoon
(
{tab}id int,
{tab}Voornaam varchar(255),
{tab}Achternaam varchar(255),
{tab}Woonplaats varchar(255),
{tab}Geslacht varchar(1)
)

Er zijn verschillende soorten datatypes. In het voorbeeld hierboven, is voor id het type int gebruikt, bedoeld voor nummerieke waardes. Voor de overige gegevens is varchar gebruikt, dit geeft aan dat het een bepaalde tekenreeks mag zijn (tussen haakjes staat de grootte van de reeks aangegeven), dit zijn dus letters en/of cijfers.
Als we deze tabel visueel moeten weergeven, dan zou deze er zo uit zien:
id Voornaam Achternaam Woonplaats Geslacht