Create database

Het aanmaken van een nieuwe database gebeurt met het CREATE DATABASE statement, zie syntax hieronder:

CREATE DATABASE databasenaam

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld zal een database aangemaakt worden met de naam: 'Management'

CREATE DATABASE Management