Alter

Met het ALTER statement kunnen in bestaande tabellen kolommen worden toegevoegd, aangepast of verwijderd.

ADD | Toevoegen

ALTER TABLE tabelnaam
ADD colomnaam datatype

ALTER | Aanpassen

ALTER TABLE tabelnaam
ALTER COLUMN colomnaam datatype

DROP | Verwijderen

ALTER TABLE tabelnaam
DROP COLUMN colomnaam

Voorbeelden

In onderstaand voorbeeld zal aan de tabel "Orders" de kolom "status" met als datatype varchar(20) worden toegevoegd.

ALTER TABLE Orders
ADD status varchar(20)

In onderstaand voorbeeld van de tabel "Orders" zal de kolom "status" worden aangepast. Het datatype varchar(20) zal worden aangepast naar het datatype int.

ALTER TABLE Orders
ALTER COLUMN status int

In onderstaand voorbeeld zal de kolom status uit de orders tabel verwijderd worden.

ALTER TABLE Orders
DROP COLUMN status